Thomas Clausen with Severi Pyysalo

 

 

 

Australia, New Zealand, Asia (1997)
Italy, Denmark and Belgium (1999)

..